Jedná se o část obecné ekońomie - makroekonomii, která seznamuje studenty se základními makroekonomickými kategoriemi a vzájemnými vztahy mezi nimi. Předmět tak má za úkol vytvořit u studenta ekonomie základní předpoklady pro studium dalších ekonomických předmětů spojené se získáním základních teoretických znalostí v oblasti makroekonomie. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými poznatky makroekonomie. Těžiště spočívá ve výuce podstaty teorie tvorby a rozdělování produktu, fiskální politiky, monetární politiky a zahraničně obchodní politiky. Předmět objasňuje také problémy spojené s inflací, nezaměstnaností i cyklickými výkyvy ekonomiky a vytváří tak teoretický základ všech dalších ekonomických předmětů a základ profilace absolventa OPF.