Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářské formy studia se základními postupy využívanými v rámci analýzy vybraných makroekonomických a mikroekonomických jevů. Posluchači tak v průběhu svého studia získají takové teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti systému národních účtů, makroekonomické analýzy a komparativní ekonomie, jež budou moci následně využít v rámci svého působení v praxi. Studenti tedy získají základní znalosti mechanismu fungování systému národních účtů, budou se schopni orientovat v oblasti analýzy vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy a konjunkturálních analýz a v neposlední řadě také získají povědomí o základních východiscích a praktických postupech využívaných v rámci mezinárodních komparací. Na analýzu všech výše uvedených oblastí bude v průběhu studia nahlíženo z hlediska jejich stávajícího vývoje jak v České republice, tak ve vyspělých zemích světa.