Předmět seznamuje posluchače s vývojem světové ekonomiky (světového hospodářství) od období starověku, přes období zámořských objevů, expanzi Evropy až do současnosti, kdy se světová ekonomika v tradičním smyslu přeměňuje na ekonomiku globalizovanou. Studenti se seznámí s hlavními vývojovými tendencemi a faktory, které je vyvolaly a jejich dopady na ekonomický rozvoj. Výklad je strukturován podle časového hlediska, značná pozornost je věnovaná vývoji na počátku 21. století. Předmět dále rozvíjí znalosti nabyté v předmětu světová ekonomika.