Cílem předmětu je seznámit studenty s pojetím strukturální a regionální politiky uplatňované v rámci Evropské unie jako jedněch z nejvýznamnějších komunitárních politik, jejichž úkolem je snižovat rozdíly v hospodářské úrovní regionů a jednotlivých členských zemí. Dále studenti získají znalosti o možnostech a důsledcích využívání strukturálních fondů v zemích EU a v ČR jakožto nové členské zemi, která se postupně zapojuje do využívání standardních nástrojů strukturální politiky.