Cílem předmětu je seznámit studenty s právní úpravou pracovně právních vztahů. Výuka je zaměřená na způsoby vzniku, změny a ukončení pracovního poměru, na práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů vyplývající z pracovního poměru včetně postavení odborů v pracovně právních vztazích, problematiky odměňování, vzniku a náhrady škody a dalších institutů pracovního práva. Výklad je doplněn aktuálně o postavení státních úředníků a úředníků územně správných celků v pracovně právních vztazích.