Cílem předmětu je seznámit studenty s dílčí oblastí sociologického poznání v rovině teorií středního dosahu. Zdůraznit fenomén byrokracie, který je pokládán za projev nejvyšší racionality v oblasti správy a koordinace lidských aktivit, analyzovat problematiku formální organizace představující prostředek koordinace velkého počtu lidí za určitým účelem. Těžiště výuky soustředit na sociologická paradigmata organizace a termín "byrokracie" jako způsob označení organizace veřejné správy.