Předmět navazuje na poznatky získané v uvozujících předmětech Právo a Veřejná správa, když obsahem předmětu je výklad problematiky jednoho ze systému veřejné správy, a to procesního postupu při výkonu státní správy. Absolvování předmětu umožní studentům získat znalosti o funkci veřejné správy, kterou uskutečňuji orgány státní správy, veřejnoprávní korporace i právnické a fyzické osoby pověřené státem na ústřední i územní úrovni při výkonu státní správy.