Předmět zahrnuje základní poznatky jak dílčích politik, tj. fiskální, monetární a vnější obchodní měnové politiky, tak i jednotlivých segmentů hospodářské politiky, kde seznamuje posluchače s jejich instrumentariem a možnostmi jejich systémového začlenění do tvorby a realizace praktické hospodářské politiky. Stručně vymezuje také proces transformace české ekonomiky do Evropské unie.