V rámci předmětu Seminář k diplomové práci student ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvoří oficiální zadání diplomové práce. Předmět se zaměřuje na formální i obsahové zpracování diplomové práce. V rámci konzultací s vedoucím diplomové práce je vymezena problematika, která bude předmětem diplomové práce. Současně se předpokládá stanovení cíle diplomové práce včetně vymezení metodiky jejího řešení a časového plánu. Výsledkem předmětu je vytvořené a vedoucím práce schválené oficiální zadání diplomové práce.