Předmět vytváří základní vědomostní předpoklady pro poznání povahy soudobých integračních procesů a stupňů jejich rozvinutosti ve světové ekonomice, resp. na jednotlivých kontinentech. Seznamuje studenty s motivy a teoretickými modely integrací, stejně jako s globalizačními a regionálními integračními procesy. V neposlední řadě se věnuje integračním tendencím v historii českého státu.