Cílem předmětu je seznámit studenty s všeobecnými rysy a zásadami sociální práce a jejím uplatněním u různých typů klientely. Zaměřit orientaci posluchačů na konkrétní práci s lidmi, tradiční i nové techniky a postupy. Cíl je naplňován i zařazením exkurze do vytipované instituce sociální práce a spolupráce s odborníky z reálné praxe.