Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými poznatky psychologie osobnosti, naučit je aplikovat tyto vědomosti, příp. dovednosti do praktických aktivit pracovníka managementu, a je vhodný i pro budoucí pracovníky v personální a sociální sféře. Konkrétní rozsah, hloubka a podoba aplikace jednotlivých tematických okruhů je flexibilně upravována podle složení studentů a zohledňuje v prvé řadě skutečnost, zda mají již absolvován předmět Psychologie.
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou ke zkoušce je úspěšné zvládnutí seminárního projektu na vybrané téma (viz systém STAG - sylabus předmětu).