Cílem přednášek je seznámit studenty s předmětem psychologie a aplikovaných psychologických disciplín, zejména sociální psychologie, psychologie osobnosti, psychologie práce a zdraví. Výuka je koncipována jako základ studia psychologie pro manažery. Současně si klade za cíl přispět k sebepoznání, k rozvoji osobnosti studenta i k možnostem seberealizace. Předmět současně tvoří přirozená východiska pro řadu dalších disciplín ve výuce, zaměřených na problematiku komunikace, řízení, ale též pro personalistiku, marketing, andragogiku apod.