V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci student ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce vytvoří oficiální zadání bakalářské práce. Předmět se zaměřuje na formální i obsahové zpracování bakalářské práce, kdy je student v několika přednáškách seznámen s formálními požadavky pro psaní závěrečných kvalifikačních prací, dále jsou prohloubeny jeho znalosti metodologie vědy a zásad citační etiky. V rámci konzultací s vedoucím bakalářské je vymezena problematika, která bude předmětem bakalářské práce. Současně se předpokládá stanovení cíle bakalářské práce včetně vymezení metodiky jejího řešení. Výsledkem předmětu je vytvořené a vedoucím práce schválené oficiální zadání bakalářské práce. Obsah přednášek: 1. zásady psaní odborného textu - volba cíle, struktura práce, volba metod 2. bibliografické citace a formální požadavky pro psaní závěrečných kvalifikačních prací 3. informační zdroje - vyhledávání zdrojů v univerzitní knihovní databázi, práce s elektronickými zdroji a externími databázemi 4. informace z oborové katedry - specifika tvorby bakalářských prací pro dané obory akreditované na SU OPF.