Cílem předmětu je získání základních vědomostí z andragogiky, se zaměřením na profesní vzdělávání - vzdělávání úředníků veřejné správy. Výuka předmětu je koncipována interdisciplinárně, je realizována ve dvou relativně samostatných i propojených rovinách: v rovině výkladové (přednášky pokrývající klíčové tématické okruhy předmětu) a v rovině analytické (semináře opřené o systematický rozbor odborné literatury a zdrojů, týkajících se profesního vzdělávání).