Makroekonomie A seznamuje studenty se základními makroekonomickými kategoriemi a vzájemnými vztahy mezi nimi. Předmět tak má za úkol vytvořit u studenta ekonomie základní předpoklady pro studium dalších ekonomických předmětů spojené se získáním základních teoretických znalostí v oblasti makroekonomie. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými poznatky makroekonomických vztahů. Těžiště spočívá ve výuce podstaty teorie tvorby a rozdělování produktu, fiskální a monetární politiky i zahraničně ekonomické politiky. Předmět objasňuje problémy spojené s inflací a nezaměstnaností a vytváří tak teoretický základ všech dalších ekonomických předmětů a základ profilace absolventa OPF.