Cílem kurzu je seznámit studenty komparativní metodou s hospodářským vývojem ve vybraných evropských zemích, ve státech s tržní ekonomikou a ve státech bývalého socialistického bloku. V průběhu kurzu budou analyzovány integrační tendence, zároveň budou klasifikovány společné rysy ekonomického vývoje i jeho územní specifika. Studentům bude poskytnut širší rámec informací k zařazení ekonomiky českých zemí do mezinárodních vazeb. V rámci výkladu o obecných rysech evropského hospodářství ve 20. století budou představeny hlavní rysy ekonomického vývoje českých zemí a Slovenska od počátků industriální společnosti do pádu komunistického režimu.