Předmět seznamuje posluchače s ucelenou problematikou rozvojových ekonomik v kontextu světové ekonomiky s důrazem na EU. Zahrnuje teoretické přístupy k problematice zaostalosti a ekonomického rozvoje, pojetí, definice a typologii rozvojových ekonomik. Důraz je kladen na praktickou analýzu hlavních problémů rozvojového světa, stejně jako na analýzu jednotlivých rozvojových regionů ve světové ekonomice. Kurz je praktickou nadstavbou předmětů Světová ekonomika a Hospodářská politika z pohledu méně rozvinutých ekonomik.