Obeznámit studenty se základními pojmy regionální ekonomiky a politiky, faktory lokalizace a umístění a projevy územně prostorových hledisek v ekonomii. Pozornost bude zaměřena na stanovení cílů a strategií regionální politiky a na identifikaci nástrojů, sloužících k zabezpečení těchto cílů. Součástí tohoto předmětu je rovněž výklad regionálních strategií hospodářské politiky v ČR, včetně stanovení priorit řešení v rozhodujících odvětvích současné ekonomiky a vazeb regionální politiky ČR na regionální politiku EU.