Předmět seznamuje studenty s politickými a ekonomickými aspekty integrace v Evropě. Charakterizuje vývoj postavení ekonomiky Československa v Evropě od jeho vzniku k jeho připojení k Evropské unii a jeho přínos k integračním snahám. Podrobně je probrán proces a instituce asociace České republiky do Evropské unie, včetně přechodné integrace CEFTA. Charakterizuje dopady zapojení ČR na pojetí hospodářské politky a její ekonomický vývoj. Předmět rovněž seznamuje s účastí ČR na činnosti orgánů EU a s možnostmi a předpoklady zapojení České republiky do měnové unie. Předmět také seznamuje studenty s aktuálním vývojem vztahů ČR k Unii.