Zprostředkovat studentům základní vědomosti a zkušenosti z vývoje veřejné správy v našich zemích s hlavním akcentem na období první ČSR, resp. na období politicky monolitního režimu po druhé světové válce. Seznámit je se situací, která se stala východiskem transformace veřejné správy po roce 1989, a umožnit jim tak hlubší pochopení současné problematiky fungování veřejné správy v ČR.