Cílem předmětu je objasnění problematiky odvětví školství a zdravotnictví z ekonomického hlediska. Ekonomika školství je zařazena do systému věd, jsou objasněny základní ekonomické aspekty vzdělání, vzdělání je vymezeno z hlediska teorie statků. Pozornost je věnována i rozvoji vzdělávání v kontextu Evropské unie. Po absolvování předmětu se studenti budou umět orientovat v problémech současného vzdělávacího systému, seznámí se s principy řízení, financování a kontroly tohoto systému. Studentům budou poskytnuty základné vědomosti o poslání, funkcích a procesech zdravotnického systému. Bude poukázáno na ekonomickou podstatu zdravotnických služeb, na alokační selhání trhu v oblasti zdravotnických služeb, bude objasněna poptávka po zdravotnických službách a nabídka zdravotnických služeb, jejich specifika a nástroje regulace. Studenti se obeznámí s fungováním zdravotnického systému ČR, s jeho řízením a financováním, se strukturou poskytovaných služeb.