Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a významem evropské hospodářské a politické integrace. Osvětlení základních pramenů práva EU. Získání uceleného pohledu na fundamentální evropské svobody pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu.