Cílem předmětu je poskytnout základní informace o teorii veřejného sektoru, charakterizovat nejdůležitější nástroje ekonomiky veřejného sektoru a na základě tohoto přiblížit problematiku ekonomiky jednotlivých odvětví veřejného sektoru - odvětví společenských potřeb (veřejná správa, policie, justice, armáda), odvětví rozvoje člověka (školství, regionální politika, kultura, sport), odvětví poznání a informací (věda a výzkum, informační systémy ve veřejném sektoru), odvětví technické infrastruktury (doprava), odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů (bydlení) a existenční jistoty (sociální zabezpečení).