Předmět seznamuje studenty s kariérovým poradenstvím jako se specifickým typem kariérového koučování, s jeho systémy, modely, efektivitou, prostředím a s rozvojem koučova potenciálu. Sleduje kariérové poradenství z pohledu osobnosti kariérového poradce jako kouče v pojetí partnerství s koučovaným klientem. Chápe kariérové poradenství jako koučovací proces s cílem ovládat konstruktivní dotazování a poskytovat zpětnou vazbu. Učí studenty se orientovat v problematice kariérového koučování jako formy vedení lidí, včetně eliminování bariér a rizik koučovacího procesu. Aplikuje konkrétní postup kariérového poradenství s použitím nástrojů vhodných k intervenci kariérovým koučováním. Klade důraz na koučování "klíčových" kompetencí a "měkkých" dovedností studentů.