Cílem předmětu je seznámit studenty a cíli makroekonomické analýzy. Absolvent předmětu bude postupně obeznámen se základními pojmy a souvislostmi z oblasti analýzy vybraných makroekonomických jevů. V rámci výkladu budou postupně rozebrány základy ekonomického modelování, problematika analýzy vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy a otázky spojené s tvorbou konjunkturních analýz. Přednášející povedou posluchače k pochopení základních metod a postupů makroekonomické analýzy, a to v rozsahu, jenž jim umožní kvalitně pracovat s běžně dostupnými ekonomickými údaji.