Předmět seznamuje posluchače s uceleným přehledem mezinárodní ekonomie. Zahrnuje teorii obchodu a obchodní politiky, teorii devizového kurzu a platební bilance v podmínkách otevřené ekonomiky a mezinárodní makroekonomickou politiku. Kurz je zaměřen na teorii mezinárodních vztahů, praktickou stránku obchodní politiky a platební bilance. Předmět je teoretickou nadstavbou kurzů Mikroekonomie B a Makroekonomie B a doplněním kurzů Světová ekonomika a Politika vnějších vztahů.