Kurz seznamuje studenty s profesním poradenstvím jako s pomáhající poradenskou činností, se systémy profesního poradenství, s povoláním, profesí a zaměstnáním jako s poradenskou kategorií a s diagnostikou profesního poradenství, včetně pracovního a výrobně-technologického procesu v organizacích. Sleduje profesní poradenství jako poradenskou službu poradců-mentorů v roli poskytovatelů poradenské intervence klientům v roli uživatelů poradenské intervence. Chápe profesní poradenství jako supervizní činnost s cílem poskytovat zpětnou vazbu. Ovlivňuje vlastní život studentů a jejich práci z hlediska osobního managementu a celoživotního učení. Posiluje adaptaci studentů na vysokoškolský vzdělávací styl, jejich připravenost k plynulému přechodu z vysoké školy na trh práce. Rozvíjí klíčové kompetence (core skills) a základní dovednosti (basic skills) studentů.