Kurz seznamuje studenty se základními koncepty k vymezení, rozdělení a měření konkurenceschopnosti v soudobé ekonomice. Cílem předmětu je seznámit studenty s mikro, mezzo a makroekonomickými přístupy ke konkurenceschopnosti, především k jejímu hodnocení. Současně nabízí studentům možnost identifikovat zdroje a bariéry růstu konkurenceschopnosti a hledání konkurenční výhody.