Cílem předmětu je seznámení studentů se základními aspekty uspořádání ekonomických aktivit v prostoru jak z pohledu teorie (teoretické výzkumné směry, lokalizační teorie, koncepce atd.), tak i praxe (prostorové rozmístění průmyslu, zemědělství, maloobchodu, technické infrastruktury). Pozornost je rovněž věnována vlivu veřejné správy a územního plánování na prostorové rozmístění ekonomických aktivit.