Popis kurzu naleznete v IS SU - Prohlídka katalogu předmětů: specifikujte fakultu, období a zadejte zkratku kurzu nebo název.

Course description can be found in IS SU - Browse Course Catalog: specify faculty, period and enter course abbreviation or title.