Kategorie kurzů vytvářených na žádost kantorů k vedení diplomantů tzv. individuální vedení vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) pro akademický rok 2021/2022.

Pro diplomanty:  pokud Váš vedoucí práce má vytvořený kurz pro vedení závěrečných prací, Vám nepřístupný, kontaktujte svého vedoucího s žádostí o zpřístupnění kurzu.

Žádost o založení kurzu posílejte na emailovou adresu: elearning(at)slu.cz - případně spolu s žádostí navrhněte termín ke konzultaci možností využití kurzu.