Kategorie kurzů pro akademický rok 2021/2022 obsahuje:

  • podkategorii pro vedení vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP),
  • podkategorie pro kurzy jednotlivých kateder,
  • existující celofakultní kurzy.

V případě dotazů či žádostí např. o zpřístupnění kurzu nebo o založení kurzů atp. prosím využijte kontaktu: elearning(at)slu.cz - při formulaci dotazu prosím specifikujte kurz jeho zkratkou včetně uvedení katedry např. FIUBPDDP shodně se studijním systémem IS SU.