logo

CZ.1.07/3.2.07/01.0036 - Po dobu tří let realizovali Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (příjemce dotace) a Okresní hospodářská komora Karviná (projektový partner) projekt v rámci OP VK "Posílení konkurenceschopnosti malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu" se zkráceným názvem "Škola zahraničního obchodu", reg. č.: CZ.1.07/3.2.07/01.0036. Cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace lektorů působících v oblasti specializačního vzdělávání a vytvoření praktického vzdělávacího programu, který by se v rámci projektu ověřil na pilotní skupině tvořené účastníky dalšího vzdělávání z řad zaměstnanců firem. Vytvořením speciálních e-learningových kurzů bylo možné docílit zvýšení konkurenceschopnosti účastníků na trhu práce a podpořit vzdělávací nabídku v oblasti dalšího vzdělávání.

http://www.foreigntrade.cz

Běhy kurzů z předchozích let jsou dostupné na adrese: https://archiv.elearning.opf.slu.cz/course/index.php?categoryid=207.