Rozvrhované kurzy akademického roku 2016/2017 katedry informatiky a matematiky.