Rozvrhované kurzy akademického roku 2016/2017 katedry ekonomie a veřejné správy.